• Cargo

  Jiný název pro náklad.

 • Centrální překladiště

  V odvětví přepravy je centrální překladiště místo, kde se soustředí hlavní toky zboží, které se zde třídí a překládají podle cílových regionů do všech směrů.

 • Chladírenská přeprava

  Při chladírenské přepravě jsou dopravovány náklady, které musí být uloženy v chladu, jako například potraviny. Za tímto účelem se vyrábějí nákladní vozy vybavené chladicí technikou.

 • Chlazené zboží

  Zboží, které se musí přepravovat v chladu. Patří sem např. některé druhy potravin, ale také léky, resp. farmaceutické produkty.

 • Cisterna

  Cisterna je druh nástavby pro uskladnění nebo přepravu tekutin. Většinou má tvar kvádru nebo válce.

 • CMR

  CMR označuje mezinárodní dohodu o silniční přeshraniční přepravě. CMR je zkratka názvu „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, česky: Mezinárodní dohoda o přepravních smlouvách v silniční dopravě. Dohoda

 • CMR list

  Odesílatelem vystavený většinou trojjazyčný formulář používaný v mezinárodní dopravě, který doprovází zboží. Slouží jako důkazní listina o uzavření a obsahu přepravní smlouvy a jako potvrzení o přijetí zboží, když se zboží převezme u zasílatele a dodá

 • Colli

  Počet nejmenších obalových jednotek, ze kterých se skládá zásilka. Např. 1 paleta, která nese 20 kartonů = colli 20.

 • CUG

  Anglická zkratka pro uzavřenou skupinu uživatelů ( „Closed User Group“). CUG/USU označuje skupinu uživatelů, kteří mají přístup ke zdrojům a službám, které jsou přístupné pouze členům této skupiny. V burze nákladů a volných vozů funguje CUG jako specifický

 • Cívky

  Označení pro kovový pás navinutý na cívce (coil = anglicky cívka). Zpravidla se v tomto případě jedná o cívky s páskovou ocelí, ale také o navinutý ocelový drát jako surový produkt. V podobě cívek se přepravují širokoplošné výrobky z kovů a slitin mezi

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru