Stručně a jednoduše můžete koncipovat i Vaše procesy v dopravě a logistice. Ať je to sjednání přepravy, její realizace nebo správa objednávek, ve Smart Logistics System od TIMOCOM naleznete vhodné použití pro Vaše potřeby a úroveň digitalizace.

CMR

CMR označuje mezinárodní dohodu o silniční přeshraniční přepravě.

CMR je zkratka názvu „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, česky: Mezinárodní dohoda o přepravních smlouvách v silniční dopravě. Dohoda upravuje zadávání a vyřizování objednávek, ručení při zpoždění, ztrátě nebo poškození přepravovaného zboží. Smlouva navíc obsahuje předpisy týkající se reklamací a postup při zapojení více dopravců po sobě. Pokud nějaká záležitost není dostatečně upravená předpisy CMR, platí doplňkově národní právo. Dohoda je určena výlučně pro nakládání silničních vozidel. Kontejnery nebo vyměnitelné nástavby samy o sobě nejsou považovány za vozidla ve smyslu CMR. Pro takové mezinárodní přepravy se vystavuje standardizovaný nákladový list CMR.

Historie

Dohoda vznikla v roce 1956 pod gescí OSN. Podepsalo ji nejprve deset států. Zakládajícími členy CMR byly Belgie, Německo, Francie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Švédsko a Švýcarsko.

Ve Spolkové republice Německo byla dohoda ratifikována v roce 1961, v NDR v roce 1974. Mezitím se připojily všechny ostatní evropské státy, kromě toho také dvě africké země (Maroko a Tunisko) a několik států centrální Asie a středního východu.

Pojem

Pojem CMR označuje vlastně dohodu samotnou, v praxi se ale často (nesprávně) používá pro nákladový list CMR. Tento standardizovaný formulář je předepsaný jen u přeshraničních přeprav, pokud (alespoň) jedna ze zemí odesílající nebo přijímající zboží je členem CMR. V běžné dopravní praxi se ale často používá i při národní dopravě.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru