• Nabídka nákladu

  Zadavatel vytváří nabídku nákladu tehdy, pokud nabízí náklad, který má někdo jiný přepravit za úhradu.

 • Nabídka přepravy

  Nabídku přepravy vytváří ten, kdo nabízí náklad. Tento náklad má někdo jiný za úplatu přepravit. V nabídce je možné přesně specifikovat zboží nebo způsob přepravy a uvést například, jaký typ vozidla je zapotřebí.

 • Nasávané zboží

  Označuje takové zboží, které může být naloženo a vyloženo prostřednictvím „násosek“. K takovému zboží patří např. všechny druhy obilí.

 • Nebezpečný náklad ADR

  Zboží, jehož přeprava je nebezpečná. Patří sem např. radioaktivní, výbušné, snadno hořlavé, jedovaté a žíravé chemikálie, vyžadující zvláštní nakládaní a bezpečnostní postupy a předpisy.

 • Neskladné zboží

  Jedná se o zásilky zboží o velkých objemech nebo rozměrech či zboží, které není stohovatelné, tedy je „neskladné“.

 • Náklad

  Pojem náklad označuje jakékoli zboží, které převezme přepravní společnost k přepravě podle smluvního ujednání s odesílatelem.

 • Náklad nákladního vozidla

  Obecně jde o zboží nebo materiál, který je přepravován v nákladním prostoru vozidla.

 • Nákladní list

  Odesílatelem vystavený dokument, který doprovází zboží. Slouží jako důkazní listina o uzavření a obsahu přepravní smlouvy a jako potvrzení o přijetí zboží, když se zboží převezme u zasílatele a dodá příjemci. V mezinárodní dopravě označovaný jako CMR

 • Nákladní přeprava

  Nákladní přepravou rozumíme přepravu zboží všeho druhu dopravními prostředky, jako je např. nákladní vůz, osobní vůz, vlak, loď nebo letadlo. Rozlišujeme vnitrostátní a mezinárodní přepravu, nebo také místní či dálkovou. Místní přeprava je nákladní přeprava,

 • Nákladní vozidlo

  Nákladní vozidlo neboli kamion, hovorově také „náklaďák“ nebo „truck“ dle americké angličtiny. Označují se takto motorová vozidla, která jsou určená především k přepravě zboží. Nachází se zde kabina řidiče a nástavba vhodná pro dané zboží.

 • Návěsová souprava

  Nazývaná také jako tahač s návěsem nebo návěsový tahač. Skládá se z tahače bez ložné plochy a měnitelného návěsu.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru