• Sběrné zboží

  Jedná se o přepravu kusového zboží několika zasílatelů, které speditér shromáždí, a poté rozveze jednotlivým příjemcům jako sběrný náklad.

 • Silo

  Silo je velký zásobník sypkého materiálu. V zemědělství se používají např. sila vysoká 10 až 20 metrů pro uložení obilí. Zde se jedná o válcové konstrukce z betonu, kamene, oceli, dřeva nebo plastu.

 • Sklad

  Jedná se o prostor sloužící k ukládání a uchovávání určitého materiálu či zboží. Existuje několik druhů skladu dle povahy skladovaného zboží, např. mrazicí sklad či sklad nebezpečného zboží.

 • Skladování

  Skladování je jedna z nejdůležitějších častí logistického systému, která zabezpečuje uskladnění produktů v místech jejich vzniku a mezi místem vzniku a místem spotřeby.

 • Sklápěč

  Speciální otevřená nástavba nákladního vozidla. K dispozici je ložná plocha, která se vyklápí dozadu a/nebo na stranu (s otevíracími bočnicemi), nebo korba, která se vyklápí dozadu a po stranách má pevné, většinou vysoké stěny. Sklápěče se používají nejvíce

 • Skříň

  Z vnější strany skříňovitá, tzn. zcela uzavřená a zastřešená konstrukce nákladního vozidla.

 • Souprava s přívěsem

  Nákladní vozidlo, u kterého je přední náprava přívěsu namontována na točnici. Tím má souprava jeden bod otáčení na závěsu pro přívěs a jeden otočný bod na točnici, čímž je usnadněno projíždění zatáček.

 • Speciální přeprava

  Pod toto označení spadají například přepravy těžkých nákladů, velkoobjemové přepravy nebo časově náročné přepravy.

 • Spedice

  Spedice zahrnuje poskytovatele služeb, kteří organizují přepravu zboží. Dle zaměření můžeme rozlišovat mezi spedicemi zabývajícími se např. pozemní, leteckou či námořní dopravou.

 • Spedice mezinárodní

  Mezinárodní spedice organizuje se všemi právy a povinnostmi přepravu za hranice příslušné země a představuje tak spojovací článek mezi zadavatelem a dopravcem. Při uzavření obchodu se mezinárodní spedice podílí na ceně za dopravu určitou marží. Nabídky

 • Speditér

  Speditér je obchodník, který organizuje přepravu zboží, resp. nákladů prostřednictvím dopravce.

 • Spediční firmy

  Spediční firmy se zabývají zprostředkováním mezinárodní a vnitrostátní dopravy.

 • Spěšný náklad, expresní zboží

  Jedná se o zboží, které je zapotřebí rychle dopravit z jednoho místa na druhé. Tento druh dopravy je součástí oboru kurýrních, expresních a balíkových služeb (KEP/KEB).

 • Subdodavatel

  Subdodavatel dodává zboží výrobci. Jedná se tedy o subjekt dodávající jinému subjektu dílčí dodávky pro jejich kompletaci.

 • Sypký materiál

  Do této skupiny patří sypké, tzn. kusové nebo zrnité zboží, jako například obilí, uhlí, ruda, štěrk, písek nebo kameny.

 • Systém pro plánování a řízení přepravních zakázek

  Systém pro plánování a řízení přepravních zakázek (Transport Management System,TMS) je nástroj pro disponenty, s jehož pomocí mohou vyřizovat a spravovat přepravní zakázky, které dostávají od zadavatele přepravy/výrobce. V systému lze plánovat jízdy a

 • Systém pro řízení časových oken

  Cílem systému pro řízení časových oken je zejména zamezit prostojům před místem nakládky a vykládky. Aby spedice nebo řidič mohl např. složit náklad u supermarketu, musí si přes portál (systém pro řízení časových oken) rezervovat termín, např. 14:00 -

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru