• Paleta

  Palety, přesněji řečeno přepravní palety, jsou ploché ložné prostředky, které se používají k přepravě stohovatelného zboží. Existuje několik typů palet dle konstrukce (např. ploché nebo sudové palety), které jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů, jako

 • Plachta

  Plachta zastřešuje nákladní vozidlo. U valníkové nástavby s plachtou je zboží naloženo pod plachtu např. kvůli ochraně před povětrnostními vlivy.

 • Plánování tras

  Označuje organizaci objednávek dopravy. Plánovat lze manuálně nebo prostřednictvím softwaru pro plánování tras. Objednávky jsou přitom přidělovány k vozidlům tak, aby byla minimalizována finanční a časová náročnost jízdní trasy.

 • Podniková logistika

  Podniková logistika je souhrnný pojem pro veškerou logistiku celého podniku. Zahrnuje všechny logistické aspekty interní i nad rámec podniku. K tomu patří zásobování, interní logistika výroby, expedice a distribuce vyrobeného zboží. Pojem V nauce o podnikovém

 • Pozemní doprava

  Pozemní dopravou rozumíme všechny druhy dopravy, které se odehrávají na pevné půdě, tedy na zemi. Patří sem konkrétně doprava zboží po silnici a železnici, a to nákladním vozem, osobním vozem nebo vlakem.

 • PSP

  Pravidla silničního provozu pro dálkovou nákladní dopravu motorovými vozidly.

 • Přeprava

  Druh činnosti, při které dochází k přemisťování předmětů či osob z jednoho místa na druhé.

 • Přeprava automobilů

  Přeprava automobilů nebo také přeprava vozidel je doprava osobních, nákladních, terénních vozů nebo dodávek, které jsou přepravovány nákladním vozem se speciálním návěsem (autotransportér).

 • Přeprava dřeva

  Při přepravě dřeva se přepravuje kulatina pomocí speciálních nákladních vozů, které byly k tomuto účelu vyvinuty a schváleny. Dřevo musí být navíc dostatečně zajištěno a náklad nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost nákladního vozu.

 • Přeprava koní

  Přeprava koní je zvláštní formou přepravy zvířat, při které jsou živí koně dopravováni nákladním vozem, osobním vozem, vlakem, lodí nebo letadlem. Speciální spedice na přepravu koní nabízí profesionální služby v dopravě koní (jedná se většinou o sportovní

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru