skip navigation

Dopravní lexikon

Lexikon položky

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P S T U Ú V Z
 • Paleta

  Palety, přesněji řečeno přepravní palety, jsou ploché ložné prostředky, které se používají k přepravě stohovatelného zboží. Existuje několik typů palet dle konstrukce (např. ploché nebo sudové [...]

 • Plachta

  Plachta zastřešuje nákladní vozidlo. U valníkové nástavby s plachtou je zboží naloženo pod plachtu např. kvůli ochraně před povětrnostními [...]

 • Plánování tras

  Označuje organizaci objednávek dopravy. Plánovat lze manuálně nebo prostřednictvím softwaru pro plánování tras. Objednávky jsou přitom přidělovány k vozidlům tak, aby byla minimalizována finanční a [...]

 • Podniková logistika

  Podniková logistika je souhrnný pojem pro veškerou logistiku celého podniku. Zahrnuje všechny logistické aspekty interní i nad rámec podniku. K tomu patří zásobování, interní logistika výroby, [...]

 • Pozemní doprava

  Pozemní dopravou rozumíme všechny druhy dopravy, které se odehrávají na pevné půdě, tedy na zemi. Patří sem konkrétně doprava zboží po silnici a železnici, a to nákladním vozem, osobním vozem nebo [...]

 • PSP

  Pravidla silničního provozu pro dálkovou nákladní dopravu motorovými [...]

 • Přeprava

  Druh činnosti, při které dochází k přemisťování předmětů či osob z jednoho místa na [...]

 • Přeprava automobilů

  Přeprava automobilů nebo také přeprava vozidel je doprava osobních, nákladních, terénních vozů nebo dodávek, které jsou přepravovány nákladním vozem se speciálním návěsem [...]

 • Přeprava dřeva

  Při přepravě dřeva se přepravuje kulatina pomocí speciálních nákladních vozů, které byly k tomuto účelu vyvinuty a schváleny. Dřevo musí být navíc dostatečně zajištěno a náklad nesmí překročit [...]

 • Přeprava koní

  Přeprava koní je zvláštní formou přepravy zvířat, při které jsou živí koně dopravováni nákladním vozem, osobním vozem, vlakem, lodí nebo letadlem. Speciální spedice na přepravu koní nabízí [...]

 • Přeprava kusového zboží

  Kusové zboží nevyžaduje žádné speciální přepravní prostředky, většinou se používají ISO kontejnery. Při přepravě kusového zboží je nutno náklad běžně zajistit. Ani tady neexistují předpisy pro [...]

 • Přeprava mezinárodní

  Při mezinárodní přepravě se náklady přepravují za hranice jednotlivých zemí. Snadnou cestou, jak získat mezinárodní zakázky, je burza nákladů, ve které své nabídky zveřejňují speditéři a dopravci z [...]

 • Přeprava nadrozměrných nákladů

  Přepravovány jsou extrémně dlouhé, těžké, široké či vysoké náklady, které pro přepravu potřebují speciální dopravní [...]

 • Přeprava nebezpečných nákladů

  Nebezpečný náklad jsou látky a předměty, které díky svému složení představují nebezpečí. Při přepravě tohoto nákladu je nutno dodržovat speciální směrnice a přeprava musí být označena výstražnou [...]

 • Přeprava nákladu

  Při přepravě nákladu dochází k přemisťování zboží z jednoho místa na [...]

 • Přeprava pohonných hmot

  Při přepravě pohonných hmot musí být použity takové dopravní prostředky, které byly pro přepravu pohonných hmot schváleny a [...]

 • Přeprava speciálních nákladů

  Jedná se o přepravu nákladů, vyžadujících speciální zacházení či pomůcky (např. přeprava nadrozměrných nákladů). Celý transport je nutno dobře zorganizovat a naplánovat, jelikož u tohoto druhu [...]

 • Přeprava stavebních materiálů

  Přeprava stavebních materiálů zahrnuje náklady jako písek, štěrk, kamenivo či asfalt, tedy materiály, které jsou zapotřebí na [...]

 • Přeprava sypkých hmot

  Jako sypké hmoty označujeme kusové nebo zrnité materiály. Ty jsou dopravovány speciálními přepravními prostředky, jako jsou např. nákladní vozy typu silo, nákladní vagony se sily či sedlové návěsy s [...]

 • Přeprava těžkých nákladů

  Při přepravě těžkých nákladů se přepravuje extrémně těžké zboží. Pro transport těžkých nákladů se používají speciální nákladní [...]

 • Přeprava v Evropě

  Přeprava, která se odehrává pouze v rámci Evropy. Náklady se sice přepravují přes hranice zemí, avšak pouze na území 46 evropských [...]

 • Přeprava vozidel

  Při přepravě vozidel je zajišťována doprava osobních, nákladních či terénních vozidel a dodávek na speciálních návěsech k tomu [...]

 • Přeprava zvířat

  Pojmem přeprava zvířat nebo také přeprava dobytka rozumíme přepravu živých zvířat nákladním vozem, osobním vozem, vlakem, lodí nebo [...]

 • Přepravní firma

  Přepravní firmy se starají o přepravu nákladů a zboží všeho druhu, dle požadavků [...]

 • Přepravní objednávka

  Jakmile dopravce přijme přepravu, odešle speditér dopravci objednávku přepravy. Ta obsahuje všechny důležité informace, jako je například odesílatel/příjemce, údaje s příslušnými časovými okny, [...]

Stručně a jednoduše můžete koncipovat i Vaše procesy v dopravě a logistice. Ať je to sjednání přepravy, její realizace nebo správa objednávek, ve Smart Logistics System od TIMOCOM naleznete vhodné použití pro Vaše potřeby a úroveň digitalizace.

Staňte se znalcem v oboru

Přihlaste se zde a odebírejte pravidelně relevantní články, které Vám zjednoduší každodenní práci a rozšíří Váš obchodní horizont.

Přihlášení k odběru novinek

Všechna pole označená '*' jsou povinná a musí být vyplněna.

Odesláním své registrace potvrzujete, že souhlasíte s našimi směrnicemi na ochranu údajů.

Přihlášení k odběru novinek:


Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení) budou pro zasílání informací od TIMOCOM GmbH předány do databáze SC-Networks GmbH (registrační soud: Okresní soud Mnichov, registrační číslo: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 v 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH se řídí Spolkovým zákonem o ochraně údajů, jakož i pokyny TIMOCOM GmbH.

Nahoru