• Paleta

  Palety, přesněji řečeno přepravní palety, jsou ploché ložné prostředky, které se používají k přepravě stohovatelného zboží. Existuje několik typů palet dle konstrukce (např. ploché nebo sudové palety), které jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů, jako

 • Plachta

  Plachta zastřešuje nákladní vozidlo. U valníkové nástavby s plachtou je zboží naloženo pod plachtu např. kvůli ochraně před povětrnostními vlivy.

 • Plánování tras

  Označuje organizaci objednávek dopravy. Plánovat lze manuálně nebo prostřednictvím softwaru pro plánování tras. Objednávky jsou přitom přidělovány k vozidlům tak, aby byla minimalizována finanční a časová náročnost jízdní trasy.

 • Podniková logistika

  Podniková logistika je souhrnný pojem pro veškerou logistiku celého podniku. Zahrnuje všechny logistické aspekty interní i nad rámec podniku. K tomu patří zásobování, interní logistika výroby, expedice a distribuce vyrobeného zboží. Pojem V nauce o podnikovém

 • Pozemní doprava

  Pozemní dopravou rozumíme všechny druhy dopravy, které se odehrávají na pevné půdě, tedy na zemi. Patří sem konkrétně doprava zboží po silnici a železnici, a to nákladním vozem, osobním vozem nebo vlakem.

 • PSP

  Pravidla silničního provozu pro dálkovou nákladní dopravu motorovými vozidly.

 • Přeprava

  Druh činnosti, při které dochází k přemisťování předmětů či osob z jednoho místa na druhé.

 • Přeprava automobilů

  Přeprava automobilů nebo také přeprava vozidel je doprava osobních, nákladních, terénních vozů nebo dodávek, které jsou přepravovány nákladním vozem se speciálním návěsem (autotransportér).

 • Přeprava dřeva

  Při přepravě dřeva se přepravuje kulatina pomocí speciálních nákladních vozů, které byly k tomuto účelu vyvinuty a schváleny. Dřevo musí být navíc dostatečně zajištěno a náklad nesmí překročit maximální přípustnou hmotnost nákladního vozu.

 • Přeprava koní

  Přeprava koní je zvláštní formou přepravy zvířat, při které jsou živí koně dopravováni nákladním vozem, osobním vozem, vlakem, lodí nebo letadlem. Speciální spedice na přepravu koní nabízí profesionální služby v dopravě koní (jedná se většinou o sportovní

 • Přeprava kusového zboží

  Kusové zboží nevyžaduje žádné speciální přepravní prostředky, většinou se používají ISO kontejnery. Při přepravě kusového zboží je nutno náklad běžně zajistit. Ani tady neexistují předpisy pro zajištění kusového zboží.

 • Přeprava mezinárodní

  Při mezinárodní přepravě se náklady přepravují za hranice jednotlivých zemí. Snadnou cestou, jak získat mezinárodní zakázky, je burza nákladů, ve které své nabídky zveřejňují speditéři a dopravci z různých zemí.

 • Přeprava nadrozměrných nákladů

  Přepravovány jsou extrémně dlouhé, těžké, široké či vysoké náklady, které pro přepravu potřebují speciální dopravní prostředky.

 • Přeprava nebezpečných nákladů

  Nebezpečný náklad jsou látky a předměty, které díky svému složení představují nebezpečí. Při přepravě tohoto nákladu je nutno dodržovat speciální směrnice a přeprava musí být označena výstražnou tabulkou a velkými a malými etiketami. Z nich je zřejmé

 • Přeprava nákladu

  Při přepravě nákladu dochází k přemisťování zboží z jednoho místa na druhé.

 • Přeprava pohonných hmot

  Při přepravě pohonných hmot musí být použity takové dopravní prostředky, které byly pro přepravu pohonných hmot schváleny a konstruovány.

 • Přeprava speciálních nákladů

  Jedná se o přepravu nákladů, vyžadujících speciální zacházení či pomůcky (např. přeprava nadrozměrných nákladů). Celý transport je nutno dobře zorganizovat a naplánovat, jelikož u tohoto druhu přepravy může lehce dojít ke komplikacím.

 • Přeprava stavebních materiálů

  Přeprava stavebních materiálů zahrnuje náklady jako písek, štěrk, kamenivo či asfalt, tedy materiály, které jsou zapotřebí na stavbách.

 • Přeprava sypkých hmot

  Jako sypké hmoty označujeme kusové nebo zrnité materiály. Ty jsou dopravovány speciálními přepravními prostředky, jako jsou např. nákladní vozy typu silo, nákladní vagony se sily či sedlové návěsy s posuvným dnem. Někdy jsou sypké hmoty přepravovány ve

 • Přeprava těžkých nákladů

  Při přepravě těžkých nákladů se přepravuje extrémně těžké zboží. Pro transport těžkých nákladů se používají speciální nákladní vozidla.

 • Přeprava v Evropě

  Přeprava, která se odehrává pouze v rámci Evropy. Náklady se sice přepravují přes hranice zemí, avšak pouze na území 46 evropských států.

 • Přeprava vozidel

  Při přepravě vozidel je zajišťována doprava osobních, nákladních či terénních vozidel a dodávek na speciálních návěsech k tomu určených.

 • Přeprava zvířat

  Pojmem přeprava zvířat nebo také přeprava dobytka rozumíme přepravu živých zvířat nákladním vozem, osobním vozem, vlakem, lodí nebo letadlem.

 • Přepravní firma

  Přepravní firmy se starají o přepravu nákladů a zboží všeho druhu, dle požadavků zákazníka.

 • Přepravní objednávka

  Jakmile dopravce přijme přepravu, odešle speditér dopravci objednávku přepravy. Ta obsahuje všechny důležité informace, jako je například odesílatel/příjemce, údaje s příslušnými časovými okny, ložné metry, tonáž, všechna nezbytná čísla týkající se přepravy

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru