Stručně a jednoduše můžete koncipovat i Vaše procesy v dopravě a logistice. Ať je to sjednání přepravy, její realizace nebo správa objednávek, ve Smart Logistics System od TIMOCOM naleznete vhodné použití pro Vaše potřeby a úroveň digitalizace.

Přeprava nebezpečných nákladů

Nebezpečný náklad jsou látky a předměty, které díky svému složení představují nebezpečí. Při přepravě tohoto nákladu je nutno dodržovat speciální směrnice a přeprava musí být označena výstražnou tabulkou a velkými a malými etiketami. Z nich je zřejmé složení přepravovaného nákladu a z toho plynoucí rizika pro případ, že dojde k nehodě.

Viz také:

  • ADR

    ADR (nebezpečné zboží) ADR označuje evropskou dohodu o přepravě nebezpečného zboží. Obsahuje předpisy pro silniční dopravu týkající se balení, zajištění nákladu a označení nebezpečných látek a věcí. Pojem ADR je zkratka pro označení „Accord européen relatif

  • Nebezpečný náklad ADR

    Zboží, jehož přeprava je nebezpečná. Patří sem např. radioaktivní, výbušné, snadno hořlavé, jedovaté a žíravé chemikálie, vyžadující zvláštní nakládaní a bezpečnostní postupy a předpisy.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru