skip navigation

Dopravní lexikon

Lexikon položky

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P S T U Ú V Z

Stručně a jednoduše můžete koncipovat i Vaše procesy v dopravě a logistice. Ať je to sjednání přepravy, její realizace nebo správa objednávek, ve Smart Logistics System od TIMOCOM naleznete vhodné použití pro Vaše potřeby a úroveň digitalizace.

ADR

ADR (nebezpečné zboží)

ADR označuje evropskou dohodu o přepravě nebezpečného zboží. Obsahuje předpisy pro silniční dopravu týkající se balení, zajištění nákladu a označení nebezpečných látek a věcí.

Pojem

ADR je zkratka pro označení „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route“, česky „Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží“. Mezinárodní pojem ADR je v dopravní branži tak rozšířen, že ho v tomto oboru zná téměř každý.

Historie

Dohoda byla uzavřená v roce 1957 v Ženevě, vstoupila v platnost ale až koncem ledna 1968. Každé dva roky je přizpůsobována nejnovějším technickým a právnickým poznatkům. Členy jsou dnes všechny státy EU, právní platnost ADR je daná novým nařízením EU. Kromě toho přistoupily k dohodě mezitím veškeré ostatní evropské státy, také Maroko, Tunisko a některé středoasijské státy, které dříve patřily k Sovětskému svazu. Celkem k dohodě ADR patří momentálně 48 členských států (stav 6/2017).

Předpisy

Každý řidič kamionu, který převáží nebezpečné zboží, potřebuje průkaz ADR, jehož oficiální označení je „Osvědčení o školení řidičů přepravujících nebezpečné věci“. Je platný pět let a jeho platnost automaticky skončí, pokud není před jejím uplynutím prodloužen. K tomu musí řidič absolvovat obnovovací kurz.

Každá firma, která pravidelně přepravuje náklady, potřebuje alespoň jednoho zmocněnce pro nebezpečné zboží. Tento je zodpovědný za to, že budou dodržena ustanovení a nařízení týkající se nebezpečných nákladů.

Každý kamion, který přepravuje nebezpečné náklady, potřebuje zvláštní vybavení. K tomu patří vyklápěcí a zaklápěcí oranžové výstražné tabule, helma a ochranné brýle, jakož i dva hasicí přístroje.

Staňte se znalcem v oboru

Přihlaste se zde a odebírejte pravidelně relevantní články, které Vám zjednoduší každodenní práci a rozšíří Váš obchodní horizont.

Přihlášení k odběru novinek

Všechna pole označená '*' jsou povinná a musí být vyplněna.

Odesláním své registrace potvrzujete, že souhlasíte s našimi směrnicemi na ochranu údajů.

Přihlášení k odběru novinek:


Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení) budou pro zasílání informací od TIMOCOM GmbH předány do databáze SC-Networks GmbH (registrační soud: Okresní soud Mnichov, registrační číslo: HRB 14 65 73), Enzianstr. 2 v 82319 Starnberg. SC-Networks GmbH se řídí Spolkovým zákonem o ochraně údajů, jakož i pokyny TIMOCOM GmbH.

Nahoru