Stručně a jednoduše můžete koncipovat i Vaše procesy v dopravě a logistice. Ať je to sjednání přepravy, její realizace nebo správa objednávek, ve Smart Logistics System od TIMOCOM naleznete vhodné použití pro Vaše potřeby a úroveň digitalizace.

Logistika 4.0

Pod pojmem logistika 4.0 se rozumí moderní logistika včetně zapojení do sítí, digitalizace a Cloud-Computing. Tím se úkol logistiků již neomezuje - jako dříve - jen na dopravu samotnou, ale zabývá se koordinační logistickou činností nad rámec jedné firmy a řeší funkce v celém zásobovacím řetězci.

Pojem

Logistika 4.0 vznikla přiblížením se pojmu Průmysl 4.0, který byl poprvé použit v roce 2011 v Hannoveru na veletrhu IAA Užitková vozidla. Podle toho se nacházíme ve čtvrté průmyslové revoluci. K první došlo využíváním parní síly, k druhé využitím elektrické energie a zavedením montážních pásů. Třetí průmyslová revoluce – označená jako digitální revoluce – nastala s automatizací výroby a nasazením elektroniky, jako například programovatelného řízení s ukládáním dat.

Logistika 4.0 v tomto trendu dále pokračuje zapojením moderní informační a komunikační techniky. Inteligentní a digitálně propojené síťové systémy umožňují přímou vzájemnou komunikaci lidí, strojů, zařízení, logistiky a produktů. Pokud člověk co nejdříve integruje logistiku do zásobovacího řetězce, dosáhne optimalizace výroby just-in-time. Na druhé straně dopravci očekávají více jistoty v plánování, lepší vytíženost jejich flotil a kratší čekací doby na překládacích místech.

Staňte se znalcem v oboru

Nechte si pravidelně zasílat relevantní články, důležité odborné příspěvky a exkluzivní zprávy pro uživatele!


Přihlášení k odběru novinek

Nahoru