Co je pojištění přepravy zboží?

Pojištění přepravy zboží chrání Vaši firmu před škodami, krádeží nebo zpožděním při přepravě zboží. Vaše zboží je s ním pojištěno nad zákonem stanovenou maximální hranici běžné odpovědnosti z povinného ručení dopravců, a proto je nezřídka zcela existenční.


Proč bych měl/a pojištění přepravy zboží uzavřít?

Zboží je během přepravy, ale rovněž během nakládky a vykládky vystaveno mnoha nebezpečím a rizikům. Navzdory pečlivému zabalení, nakládce a přepravě může dojít k jeho poškození nebo dokonce k odcizení. S pojištěním přepravy lze zboží a dodavatelské řetězce lépe zabezpečit, škody jsou vyřízeny rychleji a nekomplikovaně a vztahy se zákazníky nejsou negativně ovlivněny.

Pojištění přepravy nákladu

Jaké výhody Vám nabízí pojištění přepravy zboží prostřednictvím společnosti SCHUNCK GROUP?

Rychlé vystavení pojistky

Firemní údaje a údaje z nabídky přepravy jsou přenášeny automaticky. Díky tomu pojistíte svůj náklad několika kliknutími.

Flexibilní modely pojištění

Pojištění přepravy zboží můžete uzavřít individuálně pro každou jednotlivou přepravu a ušetřit tak výdaje na pojištění rámcovými smlouvami.

Férová likvidace škod

Nositel rizika uhradí vždy sjednanou pojistnou částku bez započtení podpojištění. V případě škody tak nezažijete nepříjemné překvapení.

Výhodná pojištění přepravy

Jako zákazník TIMOCOM obdržíte pojištění přepravy zboží s pokrytím veškerých rizik bez spoluúčasti již od 0,5‰ – 0,549‰ hodnoty zboží.

Náklad v bezpečí

Počínaje škodami na zboží způsobenými vyšší mocí až po čistě majetkové škody v důsledku nedodržení dodací lhůty: Využijte výhod kompletního pojistného krytí.

Jednoduchý výběr pojistného

Vybíráte ze čtyř atraktivních modelů pojistného a ušetříte si časově náročné vyplňování sazby, druhu zboží a jakostní třídy.

Modely pojistného u společnosti SCHUNCK GROUP: Pojištění přepravy exkluzivně pouze pro zákazníky TIMOCOM

4 modely pojistného

Jak uzavřu pojištění přepravy zboží?

Jako zákazník TIMOCOM se můžete v několika krocích registrovat u firmy SCHUNCK GROUP a uzavřít pojištění přepravy zboží za mimořádně výhodných podmínek.

Je to snadné:

 1. Poté, co jste jako obvykle zadali přepravu na TIMOCOM Marketplace, tak svou nabídku přepravy ještě znovu otevřete a zvolte tlačítko „Pojistit zboží“.
 2. Nyní budete přesměrováni na externí stránku společnosti SCHUNCK, na které se musíte jednorázově registrovat jako zákazník. Údaje o firmě a přepravě můžete přes rozhraní poslat automaticky.
 3. Po registraci si v závislosti na hodnotě zboží vyberete model pojistného, který Vám vyhovuje.
 4. Hotovo! Pojistku si můžete navíc přímo stáhnout a v případě potřeby zaslat Vašemu zadavateli.
TIMOCOMHow toInsurecargo_2

Jste již zákazníkem TIMOCOM a chtěli byste nechat pojistit Vaši přepravu u společnosti SCHUNCK GROUP?


Přihlaste se do TIMOCOM Marketplace:

Odpovědi na nejčastější otázky našich zákazníků ohledně pojištění přepravy zboží

Pojištění přepravy zboží je v zásadě nezbytné uzavřít tehdy, pokud přepravu předáváte cizímu speditérovi/přepravci a hodnota zboží je vyšší než zákonná odpovědnost podle obchodního zákoníku a CMR, která činí 8,33 nebo 40 zvláštních práv čerpání na hrubý kilogram zboží.

Příklad: Odpovědnost speditéra je 8,33 ZPČ, což je zhruba 10 € za hrubý kilogram zboží: U 500 kg mobilních telefonů o hodnotě přesahující 1.000.000 € činí zákonná odpovědnost podle CMR 500 kg * 8,33 ZPČ * 1,20 €/kg = 5.000 €.

Rozdíl ve výši 995.000 € by pak musel uhradit přímo dotčený zákazník.

Řečeno ve zkratce: Čím je zboží lehčí a dražší, tím větší je riziko.

Pojištění přepravy zboží chrání Vaši firmu před škodami, krádeží nebo zpožděním při přepravě zboží a zboží je s ním pojištěno nad zákonem stanovenou maximální hranici odpovědnosti z povinného ručení dopravců. Maximální pojistná částka na škodní událost se řídí podle pojištěné hodnoty zboží a nikoliv podle maximální hranice odpovědnosti za hrubý kilogram, jak je tomu u povinného pojištění dopravců. 

Uzavření pojištění přepravy zboží není povinné, lze jej ale doporučit, jestliže…

 • …jako firma zasíláte a odebíráte zboží prostřednictvím dopravců nebo speditérů.
 • …nesete v závislosti na smlouvě buď jako kupující nebo jako prodávající v různých částech přepravy sami rizika spojená s přepravou zboží.

O uzavření pojištění se zpravidla postará (první) speditér, je-li vyzván k tomu, aby tak učinil v zájmu zasilatele nebo lze-li se domnívat, že pojištění v jeho zájmu je.

Zboží je během přepravy, ale rovněž během nakládky a vykládky vystaveno mnoha nebezpečím a rizikům. Navzdory pečlivému zabalení, nakládce a přepravě může dojít k jeho poškození nebo dokonce k odcizení. Tímto způsobem lze zboží a dodavatelské řetězce lépe zabezpečit, škody jsou vyřízeny rychleji a nekomplikovaně a vztahy se zákazníky nejsou negativně ovlivněny. Pojištění přepravy zboží je proto nezřídka pro existenci firmy zcela zásadní.

Ano, pojištění přepravy zboží lze uzavřít pro každé jednotlivé zboží v přepravě. To se vyplatí zejména v případě, pokud pojištění přepravy zboží potřebujete pouze výjimečně a rámcová smlouva by byla příliš drahá.

Výše pojistného u běžného pojištění přepravy zboží s pokrytím veškerých rizik bez spoluúčasti v Německu a v sousedních zemích se pohybuje okolo 0,6‰ – 0,7‰ hodnoty zboží.

U TIMOCOM obdržíte pojištění přepravy zboží s pokrytím veškerých rizik bez spoluúčasti v Německu a v sousedních zemích od 0,5‰ – 0,549‰ hodnoty zboží.

Nabízíme různé výše pojistného od 5,49 € pro zboží v hodnotě 10.000 € až po 50 € pro zboží v hodnotě 100.000 €.

Náklady hradí zájemce o zboží, resp. zasilatel.

U pojištění přepravy zboží se uzavírají jednotlivá pojištění na konkrétní zboží. Ochrana tímto pojištěním začíná v okamžiku, kdy se zboží vydá na přepravu z místa, kde bylo uloženo doposud, resp. kdy bylo z tohoto místa odebráno. To zahrnuje například také proces nakládky do nákladního vozu. Ochrana pojištěním končí v okamžiku, kdy zboží dorazilo na místo dodání.

Pojištěny jsou tyto škody:

 • škody na zboží způsobené vyšší mocí, resp. událostí, které nebylo možno zabránit
 • škody na zboží během přepravy a při uskladnění
 • následné škody na zboží
 • čisté majetkové škody v důsledku překročení dodacích lhůt
 • použití chemických, biologických, biochemických látek, elektromagnetických vln jako zbraní
 • jaderná energie
 • zpoždění cesty
 • vnitřní kažení
 • rozdíly v obvyklém množství, velikosti a hmotnosti
 • běžné kolísání vlhkosti nebo teploty
 • nevhodné balení nebo nesprávné nakládání

Pojištění přepravy zboží od firmy SCHUNCK, které je nabízeno exkluzivně zákazníkům TIMOCOM přes TIMOCOM Marketplace, je možné uzavřít pro tyto země Evropské unie: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko. Kromě toho lze pojištění uzavřít i pro tyto země: Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Spojené království (UK) a Švýcarsko Společnost SCHUNCK může samozřejmě pojistit přepravy celosvětově. To pak ale již není možné přes automatizovaný proces a pojištění je v tom případě posuzováno podle konkrétního případu a na vyžádání. 


SCHUNCK nabízí exkluzivní podporu pro zákazníky TIMOCOM:

E-mail: timocom@schunck.de

Telefon: +49 089 38177 512

Chcete jednotlivé přepravy snadno a výhodně pojistit, nejste ale ještě zákazníkem TIMOCOM? 

Registrujte se!
 

Nahoru